Begraafplaats

Wie wel eens over een begraafplaats loopt, merkt direct de andere sfeer die er heerst. De indruk van serene rust overheerst, ook al gaat buiten de begraafplaats het gewone leven zijn gang.
De begraafplaats rond de Thomastsjerke ademt een unieke intieme sfeer uit die past bij het dorp en zijn verleden. Ze biedt haar bezoekers nog steeds de rust en privacy die voor het herdenken van onze dierbaren vaak zo belangrijk zijn. Gelegen in een prachtige landelijke omgeving met oude beuken, eiken en wilgen, is de begraafplaats bij de Thomastsjerke een bijzondere begraafplaats.

De Thomastsjerke biedt gelegenheid tot het houden van rouwdiensten met aansluitend de ter aarde bestelling op de begraafplaats naast de kerk. Voor het houden van een rouwdienst en of een begravenis kunt u contact opnemen met uw uitvaartverzorger of de Protetstantse Gemeente in Heerenveen (p.a. Kerkelijk Bureau, postbus 126, 8440 AC Heerenveen. tel: 0513 651181 of kb.pgh@xs4all.nl).

Historie
Onder invloed van de ideeën van de Verlichting kwam omstreeks 1800 een eind aan de eeuwenlange gewoonte om de doden in kerken te begraven. Na 1829 vonden ook in Nederland geen kerkbegrafenissen meer plaats.

De Franse Code Civil uit 1804 schreef voor dat iedere overledene in een apart graf begraven moest worden en dat het geoorloofd was daarop een teken of een grafmonument te plaatsen. Omdat een grafteken zeer persoonsgebonden kan zijn, is de diversiteit van graftekens groot en varieert de uitwerking tot op de dag van vandaag van heel sober tot rijk gedetailleerd.

Beheer
Het beheer van de begraafplaats bij de Thomastsjerke berust bij de Protestantse Gemeente te Heerenveen, vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters  (CvK.).
Het CvK kan een beheerder aanwijzen die de dagelijkse leiding over de begraafplaatsen heeft. Voor meer informatie over het begraven op de begraafplaats bij de Thomastsjerke, zie de website van de Protestantse Gemeente Heerenveen en het reglement PKN-Heerenveen.