De klokkenstoel

Staat overal de klokkenstoel op het kerkhof, in Katlijk is dat niet het geval. De klokkenstoel is gesitueerd naast het kerkhof links van de Thomastsjerke. Oorspronkelijk stond de klokkenstoel in Katlijk ook op het kerkhof aan de noordzijde naast de kerk. Toen de klokkenstoel in 1930 moest worden vernieuwd is hij naar de huidige plek verplaatst. De reden was, dat het Sint Thomasluiden in vroeger jaren dag en nacht doorging. Er verzamelden zich destijds in de avond en ook ‘s nachts veel jongelui op het kerkhof. Veel Katlijkers vonden het niet passend wat zich op het kerkhof afspeelde. Toen de klokkenstoel dan ook moest worden vervangen, werd deze, naast het kerkhof geplaatst.

klokkenstoel4klokkenstoel2klokkenstoel3klokkenstoel5

De klokkenstoel is uitgerust met een zadeldak en grijze gegolfde dakpannen. Hij is opgetrokken uit Azobéhout en is gefundeerd op acht betonpoeren. De twee klokken zijn voorzien van een zogenaamde vliegende klepel. De klokken zijn gegoten in 1952 door Van Bergen te Heiligerlee. De twee klokken hebben een diameter van 70,7 cm respectievelijk 86 cm.

De kleinste klok is gestemd in de toon Cis2. De grote klok is gestemd in Ais1. De kleinste klok weegt 230 kilo, de grote klok weegt 430 kg.

De klokken worden thans voornamelijk geluid bij kerkdiensten, begrafenissen en het Sint Thomasluiden van 21 t/m 31 december.

De twee klokken zijn in de oorlog door de Duitse bezetter in beslag genomen. Sinds 1952 hangen er twee nieuwe klokken.

De klokkenstoel wordt voor het eerst vermeld in 1893.

Tekst op klok 70,7 cm:
tr) VAN BERGEN 19 HEILIGERLEE 52
fl)  1944  DE  DUTSKERS  BINNE  KOMMEN,  /  HJA  HA  D’âld  KLOK  HJIR  NOMMEN –  /
1952  NOU  JOECH  MEN  MY  UT  MIENSKIPSSIN  /  KLIED  BLIID  MYN  LÛD  DE  HIMEL  YN

Vertaling: “1944 De Duitsers zijn gekomen, zij hebben de oude klok van hier genomen – /
1952 Nu gaf men mij uit gemeenschapszin, / ik luid blij mijn geluid de hemel in”.

Tekst op klok 86 cm:
tr) VAN BERGEN 19 HEILIGERLEE 52
fl)   IK  HA  HJIR  MAR  IN  KLOKKESTOEL,  GIIN  TOER  /  DOCHS  GALMJE  IK  ‘T  DE  FJILDEN  OER:  /
“GJIN  LIBBENSSKIPKE  LEIT  GOED  FÊST  /  AS  ‘T  ANKER  NET  YN  KRISTUS  RÊST”

Vertaling: “Ik heb hier maar een klokkestoel, geen toren / toch roep ik ‘t over de velden: /
”Geen levensbootje ligt goed vast / als het anker niet in Christus rust”.

Eigenaar van de klokkenstoel is de gemeente Heerenveen.

Bron: www.klokkenstoelen.nl