De Stichting

De Stichting Alde Fryske Tsjerken in Fryslân ontplooit al meer dan 30 jaar vele activiteiten die er op gericht zijn om de oude kerken in Fryslân, die plaatselijk onvoldoende financiële draagvlak hebben, in stand te houden en een passende bestemming te geven. De Stichting geeft ook voorlichting over bouwkundige en historische waarde van deze bouwwerken en hun inrichting.

De Stichting bezit momenteel 32 kerkgebouwen en 2 klokkenstoelen, verspreid over heel Fryslân. Met financiële hulp van particulieren, overheden en fondsen worden de kerken gerestaureerd en onderhouden.

Mocht u belangstelling hebben voor het werk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, dan kunt u een brochure aanvragen bij het secretariaat van de Plaatselijke Commissie of bij:
Provinciale Stichting Alde Fryske Tsjerken
Zuidergrachtswal 25
8933 AE Leeuwarden
Tel. 058.2139666
Website: www.aldefrysketsjerken.nl