Links

De Stichting Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken zet zich sinds 1970 in voor het behoud van oude monumentale en beeldbepalende kerkgebouwen in Fryslân.
De afgelopen veertig jaar heeft de stichting 39 kerken en twee klokkenstoelen gered van de ondergang. Uiteraard met hulp van subsidiegevers, donateurs en vrijwilligers. De kerken van de stichting krijgen na een fikse opknapbeurt zo mogelijk weer een publieke bestemming.

Een groot aantal kerken is in beheer bij een Plaatselijke Commissie. Die zorgt ervoor dat er regelmatig activiteiten plaatsvinden in de kerk en dat de kerk op bepaalde tijden te bezichtigen is. Zo blijft het gebouw een zinvol onderdeel uitmaken van de samenleving en de omgeving. Zie: www.aldefrysketsjerken.nl

De Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen

De Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen, opgericht op 20 februari 1975, is opgericht ter bevordering van de restauratie en het onderhoud van historisch vrijstaande klokkenstoelen met een eigen dak om deze als cultureel erfgoed te bewaren. Zie: www.klokkenstoelen.nl

Reliwiki

Is een Nederlandse database over religieuze gebouwen. Zie www.reliwiki.nl

Europeana

Europeana is a single access point to millions of books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout Europe. It is an authoritative source of information coming from European cultural and scientific institutions. Zie www.europeana.eu

Frieslandwonderland

FrieslandWonderland is bedoeld voor iedereen die “iets met Friesland heeft”: bezoekers, inwoners en Friezen om útens, professionals en amateurs, non-profit instellingen en bedrijfsleven. Zie www.frieslandwonderland.nl

Spanvis

Informatie over de vervening van Friesland o.a. in het gebied van de Schoterlandse Compagnonsvaart en de Heerensloot. Zie: www.spanvis.nl

Wikipedia

Zie: Katlijk in de Wikipedia

Fries fotoarchief

Foto’s van Thomastsjerke en Katlijk in het Fries Fotoarchief, zie: www.friesfotoarchief.nl

Wandelen in Katlijk

Zie: www.doarpswurk.nl