Plaatselijke commissie

De Plaatselijke Commissie van Katlijk beheert het kerkgebouw, verhuurt het gebouw aan derden, draagt zorg voor kleine restauraties en draagt tevens zorg voor de inventaris van de kerk. Om één en ander te kunnen bekostigen tracht de Commissie gelden te verzamelen door naast de opbrengst van huren en de verkoop van koffie, ook brochures, kaarten en aquarellen van de kerk en de klokkenstoel te verkopen.

De plaatselijke commssie Alde Fryske Tsjerken in Katlijk:

Folkert Sterkenburg voorzitter 0513 682524
Marjon Voorzanger secretaris 0513 633112 email: aldefrysketsjerken@katlijk.nl
Griet Visser penningmeester 0513 841339  
Ritske Boonstra  coordinator   0513 840110
06 15596786 
email: ynfo@thomastsjerke.eu 
Jellie Jongsma   0513 542550