De Thomaskerk

Al in het jaar 1243 werd er in een oorkonde – ‘de eclesia in Bornde’ – aangegeven dat er in Katlijk een kerkgebouw stond. Waar deze eerste kerk heeft gestaan is niet met zekerheid te zeggen.

Het huidige kerkgebouw is waarschijnlijk omstreeks 1550 gebouwd en heeft nog korte tijd dienst gedaan als katholiek kerkgebouw. Vanaf 1580 behoort het kerkgebouw tot de protestantse kerk.

Het kerkje van Katlijk heet pas sinds 3 juni 2004 ‘Thomastsjerke’ of ‘Thomaskerk’, naar de heilige Thomas.

De Thomastsjerke wordt tot op de dag van vandaag regelmatig gebruikt voor kerkdiensten en andere activiteiten. De kerk biedt plaats aan ca. 100 personen.